Książki dla uczestników wykładów – gry


Gry biznesowe w naszym projekcie dla inżynierów będą opierały się na poniższym materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy słuchaczy realizowanych u nas wykładów i symulacji decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie poniższych książek na szkolenie Grupowe Gry Symulacyjne.
Nadmieniamy w tym miejscu, iż następujaca lista zawiera opracowania wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły projektowanych przez Kursantów gier.

 • Szkolenie Umiejętności Zespołowych w Międzynarodowej Firmie, Tadeusz Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Aldowska
 • Stacje obsługi samochodów
 • Organizacja zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie
 • Słownik naukowo techniczny niemiecko-polski
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Ćwiczenia z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Budownictwo wodne czI
 • Miernictwo elektryczne dla technikum
 • Zbiór zadań z mechaniki technicznej
 • Informatyka w planowaniu technicznym,przewozów kolejowych
 • Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej
 • Elementy obróbki skrawaniem
 • Praktyka maszyn elektrycznych
 • Urządzenia odpylające
 • Komputery jednolitego systemu
 • Zasady inżynierii chemicznej i procesowej
 • Przewodzenie ciepła
 • Mały Leksykon mechanika tom I
 • Pomiary cieplne i energetyczne
 • Pomiary cieplne i energetyczne
 • Socjologia pracy. Prot.Nr 87-zamiany
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o naczelnym sądzie administracyjnm
 • Kodeks drogowy w pytaniach i odpowiedziach
 • Almanach staszowski
 • Napęd elektryczny w pytaniach i odpowiedziach
 • Pzegląd termodynamiki wykłady z chemii fizycznej. /prot.31-zamiany/
 • Sterowanie i oprogramowanie w telekomunikacyjnych sieciach zintegrowanych.
 • Prawo o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości
 • Kontrola wody i pary w energetyce
 • O demokracji
 • Technika badań wysokonapięciowych.TomII.Wyd.I. 396str.,23cm.
 • Kronika ludzkości 1222str.29cm.
 • Słownik handlu zagranicznego 383str,20cm
 • Analiza cz. II Ogólne struktury, funkcje algebraiczne, całkowanie, analiza tensorowa 640 str., 25 cm
 • Microsoft Windows 3.1 po polsku 184 str., 23 cm
 • Technologia – szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm
 • Rozpylanie cieczy w urządzeniaqch energetycznych 313 str., 24 cm
 • Mały słownik menedżera 167 str., 16 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Wzmacnianie podtorza długo eksploatowanych linii kolejowych 231 str., 24 cm
 • Termodynamika procesowa Inżynieria chemiczna 434 str., 24 cm
 • VISUAL BASIC 3 do Windows + dyskietka 422 str., 20 cm
 • Poradnik inż.elektryka t.2 691s 21cm
 • Internet nie tylko dla orłów + D-147 306 str.,23 cm
 • Psychologia uczenia się T.2 Wyd.II 405 str,24 cm
 • Encyklopedia badań medycznych Ilustrowana encyklopedia dla pacjenta 600 str, 24 cm
 • Miernictwo półprzewodnikowych przyrządów mocy 304 str, 24 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.3 programowanie mikrokomputerów Wyd III 224 str,24 cm
 • Ekonomia – makroekonomia Wyd.II 535 str, 24 cm
 • Czysta technologia – środowisko, technika, przyszłość 211 str, 20 cm
 • Prawo geologiczne i górnicze- zbiór przepisów wykonawczych 294 str, 21 cm
 • Re-engineering 321 str, 21 cm
 • Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych 329 str, 24 cm
 • Prawo obrotu nieruchomościami Wyd.III 903 str, 24 cm
 • Wytrzymałość materiałów t2 513s 24cm
 • Archeologia komputerowa rekonstrukcja zaginionej rzeczywistości 294 str, 30 cm
 • Napęd hydrostatyczny t.1 elementy 448 str, 24 cm
 • Szeregowe interfejsy cyfrowe 162 str, 24 cm
 • Wielka historia Polski t.1 do 1320 288s 23cm
 • Rachunkowość zarządcza 385s 23cm
 • Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach 516 str, 24 cm
 • Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu 285 str, 24 cm
 • Strategia globalna 520 str,20 cm