Środki Unijne na treningi biznesowe


Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Świętokrzyski Fundusz Infrastrukturalny” do merytorycznego etapu przechodzą niżej wymienione aplikacje:

 • wypracowanie internetowej platformy logistycznej – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie zdalnej, bezobsługowej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – szkolenia pracownicze
 • Wykłady Dla Szefów – szkolenia miekkie
 • – warsztaty z komunikacji
 • zbudowanie portalu wwwwyszukajautopl oraz 5 automatycznych usług związanych z rynkiem nowych samochodów – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie powszechnie dostępnej biblioteki cyfrowej wypożyczającej zabezpieczone i niezabezpieczone książki w postaci cyfrowej – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie, implementacja i świadczenie e-usługi w postaci systemowego procesu rozliczania świadczeń z NFZ przez spółkę Bluemed – szkolenia handlowe
 • przyrost konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez implementacja elektronicznego systemu B2B wśród partnerów biznesowych – szkolenia pracownicze
 • zoptymalizowanie sprzedaży importowej przedsiębiorstwa wielobranżowego Prima sp z oo – warsztaty HR
 • ART MINE – stworzenie portalu społecznościowego dla projektantów – szkolenia z delegowania
 • B2B dla VMI SCM – biznes interaktywny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych – treningi HR
 • Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii – warsztaty biznesowe
 • Budowa innowacyjnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P – szkolenia z asertywności
 • Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi – szkolenia z asertywności
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHRAKTERZE UDZIAŁOWYM – warsztaty z komunikacji
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w 2010 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka – warsztaty z zarządzania czasem
 • E-kalendarz elektroniczny system współdzielenia i subskrypcji elementów kalendarza (terminarza elektronicznego) dla telefonów komórkowych – warsztaty z przywództwa