Gry integracyjne – założenia do zaliczenia


Potwierdzamy iż na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe akceptujemy następujące tezy do pracy dyplomowej:

  • gra zespołowa : „Niekonwencjonalne hotele Świata” i „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu”
  • zabawa lingwistyczna – „Poezja Polska i macedońska II połowy XX wieku” oraz „Kiedy człowiek przestaje być człowiekiem na podstawie Miasta ślepców Jose Saramago”
  • symulacja strategiczna : „Średniowieczne dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce” oraz Nauczycielskie i Symulacje Wykorzystywane Dla Kierowników Projektów i „Obraz społeczeństwa polskiego w ocenianych komediach oświeceniowych”
  • symulacja lingwistyczna : „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach” i „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005”
  • symulacja słownikowa – „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców” i „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich”
  • gra lingwistyczna – „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze” oraz „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ”
  • gra strategiczna : „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na modelu „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” oraz „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji”
  • zabawa lingwistyczna : „Klasztory prawosławne w Polsce” i „Negocjacje i madiacje jako sposób rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych”
  • symulacja strategiczna : „Zastosowanie spektroskopii plazmy wzbudzanej laserowo do identyfikacji wybranych substancji organicznych” oraz „Pojęcie piękna u dostępnych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych”