Oceny – trenerzy z negocjacji – Integra House

Zestawienie dopuszczonych do kolejnej rundy aplikacji w ramach grantów Kanadyjskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • C9/K/KUJAWSKO POMORSKIE-, Innowacyjny proces doczołowego zgrzewania płyt z tworzyw wielkocząsteczkowych umożliwiający produkcję ulepszonych wyrobów: zbiorników magazynowo–procesowych i aparatów technologicznych., LECH-PLAST TYCZYŃSKI GOTWALD-TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na symulacje team building. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje psycholog z firmy Values.
  • 3/J/KUJAWSKO POMORSKIE-, podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup frezarki sterowanej numerycznie, Skrawmex, Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Batko. Zalecane szkolenia w instytucie Profess
  • AD8/J/PODKARPACKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji procesowej i produktowej w spółce DTL w celu podniesienia jej konkurencyjności., DTL SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane szkolenia w agencji ODiTK
  • BH5/A/PODLASKIE-, Innowacyjny – informatyczny proces produkcji części dla przemysłu automotive, PROMOT – ZAKŁADY METALOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • B6/A/DOLNOŚLĄSKIE-, wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi realizacji badań dermatologicznych na odległość., SKINEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie ODiTK
  • 3/D/DOLNOŚLĄSKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie, NEO-DENT SPÓŁKA CYWILNA FORYŚ AGATA – MARCISZ MICHAŁ, Dla tego zgłoszenia przyznano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Wojciech Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w spółce ODiTK
  • DF1/J/OPOLSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie oprogramowania dla telemedycznego systemu do akwizycji wyników badań i kontaktu z pacjentem dla nowej usługi Spółki Telecare, TELECARE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Training Partners