Granty Europejskie na kursy HR


Informujemy że w ramach pogramu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Regionalny” do finalnego etapu dostały się poniższe projekty:

 • zbudowanie elektronicznej platformy wwwserwiseopl umożliwiającej bezobsługowe wyszukiwanie specjalistów z branży remontowo-budowlanej – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie internetowo-mobilnego systemu gromadzenia i przesyłu rejestrów teleadresowych – szkolenia zamkniete
 • Kursy Dla Kierowników – treningi z przywództwa
 • stworzenie platformy rekrutacyjnej dla specjalistów branży IT o nazwie Profesjait – szkolenia miekkie
 • zbudowanie portalu egzaminacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej sie do zdania egzaminu do szkół średnich – warsztaty sprzedażowe
 • wypracowanie serwisu internetowego rabatujpl umożliwiającego uzyskiwanie grupowych rabatów na aukcje w internecie – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie specjalistycznego systemu e-learningu dla uczniów szkół muzycznych do nauczania muzycznych przedmiotów teoretycznych – warsztaty z kreatywności
 • wzrost konkurencyjności SMT Software SA poprzez wdrożenie kompleksowego procesu Koordynacji planów i integrację z istniejącymi modelami spółek Grupy Advpl – treningi z przywództwa
 • zoptymalizowanie podaży usług multimedialnych dla MSP branży budowlanej przez utworzenie mobilnego programu Wspierania Inwestycji Budowlanych – treningi z przywództwa
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanometodyki – warsztaty z delegowania
 • firmy na rynku krajowym – szkolenia negocjacyjne
 • Badania nad dezaktywacją grzybów i bakterii z implementacjam – szkolenia z zarządzania projektem
 • Biuroportpl nowoczesna e-usługa umożliwiająca zautomatyzowane prowadzenie e-sekretariatu – szkolenia interpersonalne
 • Budowa platformy wieloprocesowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji internetowych – szkolenia z obslugi klienta
 • Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – warsztaty z zarządzania projektem
 • Działania informacyjno-promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach PO IG – szkolenia handlowe
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – treningi negocjacyjne