Scenki szkoleniowe – założenia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na kursie Trening Interpersonalny i Gry Eksperymentalne rekomenduje się następujące tematy do superwizji końcowej:

  • gra komunikacyjna – „Postrzeganie prawdy przez obserwowanych myślicieli średniowiecznych” i „Obraz bogini w mitologii greckiej”
  • zabawa decyzyjna : „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej” i „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie”
  • gra biznesowa – „Język Shreka” i Andragogiczne Gry Strategiczne oraz „Kibic-chuligan-kibol. Obraz medialny kibiców na Łamach dziennika „Gazta Wyborcza””
  • symulacja językowa : „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku” oraz „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008”
  • symulacja menedżerska – „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły”” oraz „Wpływ marketingu internetowego na treść użytkownika. Weryfikacja witryn informacyjnych”
  • gra decyzyjna : „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” i „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej”
  • symulacja edukacyjna : „Kulturowo-językowy obraz kobiety w tekstach piosenek zespolu The Beattes” oraz „Jarocin w sieci dyskursu”
  • zabawa komunikacyjna : „Mityzacja rzeczywistości w pierwszych utworach Tadeusza Nowaka” i „Sakrament Chrztu Świętego w prawosławiu i katolicyźmie”
  • symulacja decyzyjna : „Detekcja wybranych zjawisk w modzie XIX w. i XX wieku w Polsce” i „Źródła roztoczańskie jako obiekty turystyczno-krajobrazowe”