Dofinansowanie na szkolenia z zarządzania


Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Świętokrzyski Program Edukacyjny” do kolejnego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście wnioski:

 • stworzenie cyfrowej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – szkolenia z kreatywności
 • stworzenie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – szkolenia z obslugi klienta
 • Szkolenia Dla Trenerów Wewnętrznych w Warszawie – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie portalu mobilnego świadczącego innowacyjne e-usługi dla rynku pracy – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie powszechnie dostępnej biblioteki zdalnej wypożyczającej zabezpieczone i niezabezpieczone książki w postaci cyfrowej – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie sieci sprzedaży programu Delta Controls w Bułgarii i na Węgrzech – szkolenia HR
 • przyrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie elektronicznych procesów biznesowych pomiędzy partnerami handlowymi – szkolenia z zarządzania projektem
 • zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego STOMIL SANOK SA – szkolenia HR
 • AMBER-NETpl – struktura mobilna automatycznie gromadząca i udostępniająca informacje o aktualnych ofertach przetargowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • modyfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – szkolenia interpersonalne
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – warsztaty menedżerskie
 • Budowa nowoczesnego ośrodka doskonalenia techniki jazdy – treningi z przywództwa
 • Budowa platformy finansowej e-banking Finansowysupermarketpl – szkolenia pracownicze
 • DesignAlivepl serwis branży procesowej – szkolenia miekkie
 • Działanie61Paszport do importu – szansą na unowocześnienie firmy CEPR na arenie międzynarodowej – treningi z zarządzania projektem
 • eKreatorFirmy – zbudowanie zdalnego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – szkolenia sprzedażowe