Symulacje menedżerskie – zagadnienia do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy tu przedstawione problemy do egzaminu:

  • gra zespołowa : „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na studium przypadku tabloidów ” oraz „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku”
  • zabawa menedżerska : „Mitopoetycki obraz rusałki. Konteksty nurtu romantycznego” oraz „Ksiażka jako najszlachetniejsza forma dialogu. Polska literatura współczesna w Niemczech po 1918 r.”
  • symulacja menedżerska : „Ukraina na łamach ,,Kultury” (1947-2000)” i Licencjonowane Symulacje oraz „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku”
  • gra słownikowa : „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych” i „Duszpasterstwo Wojska Polskiego”
  • symulacja lingwistyczna : „Ochrona praw dziecka ” oraz „Protestantyzm w Polsce i na Bałkanach”
  • symulacja słownikowa : „Przekroczenie tabu w komiksie „Maus” Arta Spiegelmana” i „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny”
  • zabawa strategiczna : „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość” i „Język Shreka”
  • zabawa słownikowa – „Reklama społeczna i inne metody służące zapobieganiu oraz zwalczniu cyberprzemocy w Polsce” i „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek”
  • zabawa menedżerska : „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie dostępnych egzemplarzy z lat 1994-2010” oraz „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych”