Symulacje edukacyjne – hipotezy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Andragogika i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się nizej wymienione tezy do pracy dyplomowej:

  • gra biznesowa : „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia” i „Leśmianowski byt i niebyt: kontekst myśli filozoficznych XIX i XX w. (F. W. J. Schelling, W. Sołowjow, T. De Chardin, A schweitzer, M McLuhan)”
  • zabawa słownikowa : „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego” i „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa”
  • zabawa lingwistyczna – „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ” i Symulacje Biznesowe i „Holokaust oczyma dziecka”
  • symulacja lingwistyczna : „Ludobójstwo jako zjawisko regresu kulturowego w dwudziestowiecznej Europie” oraz „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim”
  • symulacja strategiczna – „Termiczne pory roku w Polsce” i „Kultura Romów (Cyganów). Obyczaje i tradycja”
  • symulacja słownikowa : „Postacie fantastyczne w twórczości Johna Rolanda Reneta Tolkiena” i „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej”
  • symulacja zespołowa – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima (Ep. LIX-CVIII)” oraz „Model polskiej rodziny we współczesnej reklamie”
  • zabawa kreatywna – „Wiadomości radiowe” i „Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej”
  • symulacja słownikowa : „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca” i „Społeczny przekaz i odbiór kobiety w poezji Anny Małgorzaty Piskurz”