Dotacje na kursy zamknięte


Informujemy iż w ramach pogramu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Fundusz Edukacyjny” do merytorycznego etapu dopuszczono następujące programy:

 • wypracowanie zdalnej platformy e-learningowo-rekrutacyjnej – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie dwudziestopierwszowiecznej aplikacji mobilnej *Retoria*, umożliwiającej powszechne budowanie, edytowanie oraz generowanie własnych witryn zdalnych – szkolenia z kreatywności
 • SzkoleniaZarządzanie Czasem – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie platformy aukcyjnej Sprzedazmagazynowapl – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie portalu cyfrowego e-kariera – treningi biznesowe
 • zbudowanie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie zautomatyzowanego procesu typu B2B w zakresie obsługi procesów handlowych – szkolenia handlowe
 • wzrost innowacyjności technologicznej i produktowej firmy WObit w dziedzinie automatyki i robotyki – szkolenia biznesowe
 • zoptymalizowanie działalności B+R Celon Pharma poprzez rozbudowę i specjalistyczne wyposażenie Laboratorium Chemii Medycznej specjalizującej się w badaniach nad nowoczesnymi lekami – treningi miekkie
 • Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanotechnologii i spintroniki – szkolenia miekkie
 • AutoNegocjatorpl – stworzenie zdalnej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu nabycieu nowych samochodów – szkolenia z zarządzania projektem
 • zdiagnozowanie procedury i uruchomienie do produkcji biokominka bezdymnego w firmie Planika Sp z oo – treningi pracownicze
 • Budowa nowoczesnego zakładu produkcji wysokiej jakości topnika spawalniczego – szkolenia z zarządzania projektem
 • Centrum Badań Przedklinicznych i metodyki (CePT) – szkolenia pracownicze
 • Dywersyfikacja działalności centrum IT we Wrocławiu poprzez zaimplementowanie innowacyjności produktów – warsztaty ze stresu
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku – treningi z przywództwa
 • Ekspercki model do szacowania wartości rynkowej nieruchomości – treningi z przywództwa