Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr ZFU/88 9 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Szczecinie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji


 • Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Wrocław oraz legionowski

  Upoważnieni beneficjenci to: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWE „PROSBUD” Kubowicz Waldemar, CHŁODNIA Koszalin Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego AKWAWIT S.A., Lider-Pijawka Marek Wójcik, Spółdzielnia Mieszkaniowa , „BLU” Ewelina Kasprzyk, BeneVendi MIROSŁAW KOŁODZIEJCZYK, Fagioli Polska Sp. z o.o., INGLOT Sp. z o.o., MateM Sp. z o.o., PAKMAR , Warszawski Uniwersytet Medyczny, DPH Piotr Lewandowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „MARTER” Góreccy Spółka Jawna, SAWIMED Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.