Symulacje kreatywne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Umiejętnościowe dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra biznesowa – „Zróżnicowanie w podejściu do zdrowia w zaleźności od religii na przykladzie chrześcijanstwa i islamu” i „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka””
  • zabawa komunikacyjna : „Częstość i długotrałość występowania zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010” i „Motyw horror mortis w filmach Bergmana”
  • symulacja edukacyjna : „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce” oraz Symulacje i „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?”
  • zabawa menedżerska : „Sztuka negocjacji – między manipulacją a prawdą” i „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne”
  • gra zespołowa : „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej” oraz „Susze w Polsce”
  • gra edukacyjna – „Czynniki lokalizacji miast na Lubelszczyźnie” i „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka”
  • zabawa słownikowa : „Ikona – wizerunek Bogurodzicy” oraz „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach”
  • gra lingwistyczna : „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” i „Turystyka myśliwska obcokrajowców na terenie Nadleśnictwa Rudnik”
  • symulacja strategiczna – „Polki we współczesnym życiu politycznym” i „Atrakcyjność turystyczna Estonii”