Symulacje menedżerskie – założenia do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Eksperymentalne zalecamy następujące publikacje do zaliczenia:

  • symulacja kreatywna : „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach” i „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy”
  • symulacja słownikowa – „Promocja miasta Gniezno przez sport” i „Postrzeganie prawdy przez dostępnych myślicieli średniowiecznych”
  • symulacja decyzyjna – „Wizerunek w kulturze popularnej” i Literackie Gry Decyzyjne W IT i „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku”
  • gra kreatywna : „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego” oraz „Turcy w Niemczech od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich”
  • zabawa komunikacyjna – „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej” oraz „Kategorie płci w twórczości filmowej Pedro Almadorovara”
  • symulacja lingwistyczna : „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka” oraz „”Ziemia Obiecana” powieść Władysława Stanisława Reymonta i ekranizacji Andrzeja Wajdy”
  • symulacja biznesowa : „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji” oraz „Kreajce wizerunku milicjanta i policjanta”
  • zabawa słownikowa : „Stroje i fryzury kobiet w okresie Cesatstwa Rzymskiego” oraz „Rola sloganu w reklamie”
  • symulacja decyzyjna – „Kreacja wizerunku polityka” oraz „Zróżnicowanie promieniowania słonecznego na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych”