Granty Europejskie na treningi zamknięte


Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Infrastrukturalny” do merytorycznego etapu dostały się niżej wymienione granty:

 • wypracowanie zdalnej platformy e-rekrutacja – warsztaty biznesowe
 • zbudowanie MultiCAD ABW – inteligentnego rozwiązania wymiany zasobów między systemami ABW oraz jej Partnerów – Producentów i projektantów, korzystających w procesie procesowania z cyfrowego modelu 3D – treningi miekkie
 • Treningi Z Kierowania Zespołami – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie platformy internetowej do realizacji nowoczesnych usług cyfrowych dla użytkowników urządzeń mobilnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie portalu elektronicznego stanowiącego platformę dla systemu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach – szkolenia HR
 • zbudowanie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego procesowania domu – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi – szkolenia biznesowe
 • przyrost importu przez sporządzenie harmonogramu dynamizacji importu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów – treningi z zarządzania czasem
 • wzmocnienie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez opracowanie testu BIOFERTEST – treningi ze stresu
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem procesu kamer – warsztaty sprzedażowe
 • Badania i zaimplementowanie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – warsztaty ze stresu
 • BeeBoxpl – nowoczesna platforma kojarząca zainteresowania i usługi w procedury Multi Video Chat – szkolenia z przywództwa
 • Biuro realizacji planów modułów optointeraktywnych z wykorzystaniem e-technik – treningi z konfliktów
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy Wiwatowski poprzez modyfikację programu informatycznego wykorzystującego funkcje B2B – warsztaty menedżerskie
 • DealerKiller – unikatowy portal kupna/sprzedaży nowych samochodów – szkolenia pracownicze
 • E-zaudytowanie jako optymalizacja procesu szkoleniowego – treningi z delegowania
 • Ekspansja na rynek Rumuński i Bułgarski szansą dynamizacji dla firmy Signum spzoo – szkolenia z przywództwa