Licencjonowane kursy sprzedażowe

 • Finansowanie wydatków w zakresie wyposażenia IZ PO IG w 2011 roku
 • FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • iankietypl – nowoczesna koncepcja online pozwalająca na samodzielne sporządzenie oraz przeprowadzenie badań ankietowych – szkolenia interpersonalne
 • modernizacyjne oprogramowanie dla sektora usług finansowych i CFM – badania, rozwój i wdrożenie – szkolenia z delegowania i dodatkowo szkolenia z zarządzania czasem
 • Instytut OZE gwarantem intensyfikacji świadomości społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii – warsztaty negocjacyjne
 • Tanie Szkolenia Dla Trenerów – warsztaty negocjacyjne i wyjazdowe szkolenia pracownicze
 • Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec – etap II
 • internetowa platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w procesie telepracy – treningi HR
 • Kapitał na innowacje – treningi zamkniete
 • Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności –
 • Masterbrain – społecznościowy portal e-usług do tworzenia i upowszechniania multimedialnych treści edukacyjnych – szkolenia negocjacyjne
 • Modelowanie biznesu B2B w oparciu o model automatyzacji wymiany danych i informacji
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi handlowe
 • Nowy herbicyd nieselektywny – międzynarodowa ochrona patentowa – treningi z kreatywności
 • Otwarta struktura do integracji i inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem fizycznym i technicznym obiektów PISM – badania i uruchomienie produktu – szkolenia z przywództwa
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do automatycznego układania opakowań na paletach
 • Pilotażowy zakład produkcji kompozytu polistyrenowopoliuretanowego PSUR – materiału izolacyjnego nowej generacji – treningi HR
 • Poprawa konkurencyjności firmy TG Instalacje Sp z oo poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B wśród partnerów handlowych – szkolenia firmowe
 • Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo – Żegrze – dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych
 • Pozyskiwanie i realizacja zleceń usług montażu elektronicznego przy wykorzystaniu kooperacji przedsiębiorstw i automatyzacji platformy elektronicznej – treningi z delegowania
 • Przyjęcie strategii dynamizacji importu szansą na zwiększenie rynków zbytu przedsiębiorstwa LECH Sp z oo – szkolenia z asertywności
 • RECOMENA – Portal Społecznościowy funkcjonujący jako Katalog Firm i Stron cyfrowych rekomendowanych przez jego własną społeczność
 • unowocześnienie importu nowoczesnych szalunków do zabezpieczania wykopów – warsztaty z zarządzania projektem
 • unowocześnienie działalności eksportowej firmy Gumex poprzez plan dynamizacji importu
 • wzmocnienie strategii działania działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – warsztaty zamkniete
 • skok technologiczny firmy CP Energia poprzez opracowanie koncepcji dynamizacji eksportu gazu LNG
 • wzmocnienie strategii działania firmy SMAY Sp z oo przez implementacja modelu B2B – szkolenia z obslugi klienta
 • skok technologiczny firmy Sogor Krzysztof Rogowski poprzez import
 • Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych – treningi interpersonalne
 • Sunex – debiut na NewConnect
 • TOPSPOTpl – elektroniczna koncepcja ofertowa dla firm z e-usługami DISPLAY i SEARCH – treningi miekkie
 • Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji cyfrowej wspierającej realizację działań 81 i 82 PO IG – szkolenia interpersonalne
 • Uzyskanie patentu na świat dla urządzania do napełniania worków piaskiem o nazwie TRRIO
 • Wdrażanie elektronicznego biznesu B2B jako kolejny krok w ekspansji firmy z 60-letnią tradycją – szkolenia z zarządzania czasem
 • Wniosek o dofinansowanie przygotowania planu dynamizacji importu w ramach I Etapu działania 61 Paszport do importu, polska gospodarka na rynku międzynarodowym projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – warsztaty z obslugi klienta
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) poprzez finansowanie kosztów wyposażenia stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – warsztaty z konfliktów
 • Wytwarzanie sensorycznych, elektroprzewodzących włóknin ze stopu polimeru – szkolenia z komunikacji
 • zakup i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty biznesowe
 • nabycie usług doradczych niezbędnych do przeprowadzenia oferty akcji Direct eServices – szkolenia zamkniete}