Gry Team Building – Wrześniowy Kurs


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, w pas się kłaniając składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Dyrektorów za włożony wysiłek na mecenat naukowy – podpisano: Lechosław Harwig, Fabian Stankiewicz, Feliks Fila i Leszek Zielonko

 • XLV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkoła Chemii „Chemia na fali”
 • Mazowiecki Kongres Menedzerów sektora usługowego Wyjazdy Motywacyjne
 • Misericordia Dei et hominis. Interdyscyplinarne spojrzenie na doświadczenie miłosierdzia
 • Teoretyczne oraz empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym 22.04.2016r, Toruń
 • Polskie Pogranicza w procesie przemian
 • Seminarium integracyjne pt. „Aneksja Krymu w polskiej publicystyce prasowej (z formalnego harmonogramu „Komentarze Politologiczne”)
 • VI Konferencja Koła Naukowego Sigma „Sigma maraton”
 • Otwarte Seminarium integracyjne „Działania Inspekcji Transportu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa przewozów osób jak również ładunków”
 • Sesja naukowa: Między wschodem a zachodem – wzajemne odniesienia w chóralistyce wschodu a także zachodu Europy
 • XVI Konferencja Dydaktyczno-organizacyjna „Reologia w Technologii Betonu”
 • VI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building „Media-Komunikacja-Edukacja” temat przewodni:”Sport-media-komunikacja-edukacja?”
 • Ubezpieczenia na życie – prawo jak również ekonomia.
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building „Ochrona Dóbr Kultury. aktualne obszary badawcze .”
 • I Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”