Wyjazdy integracyjne – Zawierciański Program


Wszystkim niżej wymienionym serdecznie składają wyrazy wdzięczności ze strony Grupy Kapitałowej za zaangażowanie na wsparcie – podpisano: Arkady Pluta, Arian Antos, Bazyl Augustynowicz i Krzysztof Kwiatek

 • Mini-Sympozjum „Zdrowie skóry – od komórek macierzystych po terapie chorób dermatologicznych” 31.05.2016
 • Listopadowy Panel Kierowników Marketingu Spotkania Team Building
 • Społeczne działanie prawa
 • Rola edukacji zdrowotnej w profilaktyce jak również terapii cukrzycy
 • V Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa FORUM PRAKTYKÓW – Skoliozy „podejścia cz. 3”
 • Poznanie biologii guza podstawą optymalizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego: sesja warsztatowa dla biologów molekularnych a także patomorfologów
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa Pielęgniarstwa Pediatrycznego „Pielęgniarka wobec wyzwań współczesnej pediatrii”
 • Dokumentowanie, ochrona jak również upowszechnianie dziedzictwa kultury materialnej w polskich muzeach religijnych. Teoria oraz praktyka
 • II Wrocławskie Forum Neonatologiczne „Daj Szansę na Lepszy Start”
 • W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych
 • Konferencja Eksperymentalno – Szkoleniowa Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców
 • Współczesne obszary badawcze finansów oraz bankowości z perspektywy młodych naukowców
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja „Osiągnięcia Młodych Naukowców
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Młodych Naukowców