Scenki z zarządzania – rocznik prof. dr hab. Dziubiński


Scenki szkoleniowe – baza wiedzy na wykłady:

 • Zabawy Dla Niefinansistów
 • pomiar aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku
 • Gry szkoleniowe , dr hab. G. Brisz
 • Babia Góra. Z cyklu „Przyroda Polska”
 • Jugosławia
 • Symulacje szkoleniowe , prof. G. Blacha
 • Nizke Tatry – uristicky sprievodca
 • Ocena biznesowa systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Poland. Travel guide. T. II
 • Sudety – monografia geograficzna
 • Tribec. Pohronsky Inovec
 • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – ogólnopolska
 • Turniej Piłki Siatkowej
 • Podróż po historii filozofii – Andrzej Kwiatek, Michał Worwąg (670)
 • Dama kameliowa – Aleksander Dumas (795)
 • Mózg – Robin Cook (1682)
 • Krucjata 13 – Pościg – Jerry Ahern (2464)
 • Cmentarne szczury – Henry Kuttner (3057)
 • Szklany szpon – Eugeniusz Dębski (3492)
 • Negatyw – Mariusz Grzebalski (4045)
 • Git stawak – Bartosz Kozłowski (5102)
 • Między rewolucją francuską a październikową – Izabela Rusinowa (5995)
 • Miecz prawdy (tom 7 – Filary świata) – Terry Goodkind (6228)
 • Historia niemiec – Władysław Czapliński (6906)
 • Gry szkoleniowe , doc. C. Cieślik