Dobra praca – kilka sugestii od headhuntera

Namówiliśmy kluczowego menedżera z popularnego portalu ogłoszeń o pracę Szukam Pracy do przygotowania aktualnej analizy dot. poprawy swojego wizerunku w oczach pracodawców. Oto sugestie naszego gościa.
Jednym z kluczowych elementów efektywnego zabiegania o pracę jest oczywiście odpowiednie przedstawienie się. Dyskutujemy tu nie tylko o rozmowie z pracodawcą, lecz o etapie nieco wcześniejszym. Aby przecież doszło do rozmowy kwalifikacyjnej, wymagane dokumenty aplikacyjne powinny znaleźć się u przedsiębiorcy. Z tej przyczyny niezmiernie istotny jest fakt, aby nasze CV i nasz list motywacyjny korelowały z obowiązującymi normami. Dodatkowo niewątpliwie warto ewentualnego pracodawcę jakimś motywem zaciekawić, a w niektórych przypadkach również zaskoczyć. Przede wszystkim wypada natomiast spowodować, żeby podanie o zatrudnienie, jak również CV były zbudowane we właściwy sposób. Ma to znaczenie w relacji do pierwszego z omawianych, jako że da się zaobserwować, że wiele osób ma znaczący kłopot właśnie z owym pismem. Niedopatrzenia można znaleźć zarówno w nieodpowiednio ujętej treści, jak też w niewłaściwym układzie tekstu. Wypada więc w tym miejscu podkreślić, iż odpowiednio napisany list motywacyjny składa się z określonych części, które są niejako obligatoryjne. Są to:

 • personalia,
 • miejsce oraz data,
 • adresat,
 • zwrot formalny,
 • rozpoczęcie,
 • rozwinięcie,
 • podsumowanie,
 • pożegnalny zwrot grzecznościowy.

  Z czterema pierwszymi większego problemu ogólnie nie powinno być, jednak wypada uszczegółowić, jakie treści muszą być zawarte we wstępie, rozwinięciu i w podsumowaniu. W introdukcji z reguły umieszcza się tego rodzaju informacje, jak zwięzła prezentacja aplikującego, źródło, z którego wiemy o tym stanowisku pracy i wreszcie adnotacja odnośnie do tego, o jaką posadę zabiegamy. Dalszy ciąg dokumentu to pole przeznaczone na umotywowanie własnych zabiegów, by objąć posadę. Warto zatem wspomnieć o powodach, dla których akurat nas spółka powinna zatrudnić, a nie innego kandydata. Mamy zatem część przeznaczona na pochwalenie się swoimi kompetencjami. No i konkluzja. W tym miejscu wypada wyrazić swoją wolę przyjęcia danej funkcji, wyrazić chęć odbycia wizyty w siedzibie firmy na rozmowie kwalifikacyjnej. List motywacyjny powinien być napisany zwięźle i merytorycznie.

  Autor: Praca fizyczna szukampracy.pl