Polecane szkolenia

Oprócz projektowania gier prowadzę szkolenia miękkie, na które serdecznie zapraszam:

– Program szkolenia menedżerów kierująych zespołami rotobitników w branżach chemicznych, rolniczych, narzędziowych i innych stricte produkcyjnych
– Przewodzenie działem w partcypacyjnym modelu podejmowania decyzji na przykładzie wiodących firm motoryzacyjnych
– Wyjazdy integracyjne dla załogi w fabrykach produkcyjnych
– Wielowątkowe optymalizowanie procesów logistycznych – sprawdzone metody i podstawowe priorytety
– Organizowanie procesów zatowarowania w zakładach z sektora nowoczesnej produkcji
– Wpływ teorii Poka Yoka na ilość błędów poprodukcyjnych

W odpowiedzi na Państwa potrzeby tworzę także inne kursy z poniższych zagadnień:

– zarządzanie w biznesie
– efektywność i optymalizacja zarządzania czasem w grupie
– delegowanie zadań
– coaching, mentoring i zadania trenera wewnętrznego
– wprowadzanie zmian w organizacji
Serdecznie zapraszam potencjalnych klientów do współpracy!